Biltema – se över sortimentet!

I helgen besökte jag Biltema eftersom jag behövde en tändkabel till min Ford Focus. Men det fanns inga. Däremot fanns det till både Ford Granada och Ford Taunus.

Det märkliga i det är att Taunus-modellen slutade tillverkas 1982 samtidigt som Ford Focus är en av de vanligaste bilarna i sin storleksklass.

Varför har inte Biltema reservdelar till de vanligaste bilarna istället för en som slutade tillverkas för 18 år sedan?

Luften du andas

Sedan 15-20 år tillbaka är så gott som alla bilar utrustade med ett kupéfilter. Filtret finns till för att rena luften som strömmar in i kupén – och därmed stoppa olika partiklar från att komma in i luften vi andas.

Dessa filter har olika namn beroende på tillverkare. Ibland kallas det pollenfilter eller multifilter. Vissa filter innehåller aktivt kol.

Beroende på körförhållanden, körsträcka med mera blir filtret snabbt igensatt och kan då börja mögla vilket givetvis försämrar inandningsluften, vilket i förlängningen gör att du riskerar din hälsa.

Dessa filter bör bytas en gång/år lämpligtvis vid servicen. Tyvärr missar många bilverkstäder det på grund av slarv/okunskap/filtren kan vara svåra att komma åt.

Köra bil så miljövänligt som möjligt

Miljöbilar, att köra bil så miljövänligt som möjligt

Det bli allt vanligare med miljöbilar. Att folk kommer in i bilaffären och frågar efter en miljöbil när de ska köpa ny bil, är inget ovanligt. Vi har varit på Småländska bil i Växjö och tagit reda på lite mer om dessa bilar.

Meningen med miljöbilar är att de ska släppa ut så lite koldioxid som möjligt. De kan ha många olika bränslen för att räknas som miljöbil. De kan gå på bensin, etanol, diesel eller gas.
Det finns även bilar som går på el. Men elbilarna tar tid att ladda och batteriet håller inte så länge. Bilarna fungerar utmärkt för kortare sträckor men annars blir det alldeles för dyrt. Prisskillnaden mellan en vanlig bil och en elbil är stor. En elbil kan kosta dubbelt så mycket som en vanlig bil.
–Om en bil släpper ut mindre än 120 gram koldioxid/km så är det en miljöbil. När man köper en sådan bil så är den skattefri i fem år framåt. Detta gäller dock bara i Sverige, andra länder har andra bestämmelser. Men det hade varit bra om det hade varit samma regler inom EU, säger Per-Ola på Småländska bil i Växjö.
–Det är vanligt att folk frågar efter miljöbilar när de ska köpa ny bil, och de bilar som säljs mest är dieselbilar. Det är många företag som har det som policy att bilarna ska vara miljövänliga.
Sen finns det såklart motgångar, en sak kan vara att många vill ha automatväxlad bil och då är det genast inte lika miljövänligt längre. Men det kommer självklart att hända mycket på utvecklingen, detta är bara en början säger Per-Ola.

Kör ännu miljövänligare, gå med i miljöbilspoolen!
Om man vill vara ännu miljövänligare och bara köra bil när man absolut måste så finns alternativet att hyra miljöbilar. Vi har pratat med Sandra på Sunfleet. Det är ett företag som hyr ut miljöbilar. Eftersom det är många människor som turas om att använda bilarna så blir det ännu mer miljövänligt. Många hyr bilarna när de ska åka och storhandla eller ska iväg någonstans över en helg.
För folk som inte använder bil så ofta kan det vara onödigt både ekonomiskt och mot miljön att ha en bil stående. Då är det istället mycket smidigare att hyra en bil de gånger man faktiskt behöver en. Alla bilar som de hyr ut är miljöbilar. Det finns även några större bilar men de går på gas.
Sunfleet har ungefär 16000 kunder runt om i Sverige. Bilarna finns utplacerade på 27 orter i landet men det finns flest i Stockholm, Göteborg och Malmö, de har ca 480 bilar.
Man bokar bilarna på deras hemsida eller på telefon. Nu finns det också en app som man smidigt kan använda för att boka sin hyrbil. Som medlem har man tillgång till alla bilarna. Man öppnar bilen med hjälp av ett smartcard som alla medlemmar har. Man sätter kortet mot en läsare på vindrutetorkaren. Man kan också öppna bilen med en app. När man närmar sig bilen så dyker det upp en nyckel som man trycker på. Det går också öppna bilen med hjälp av ett sms.
När man sitter i bilen så får man slå in en pinkod, sen får man tillgång till startnyckeln. Bilen fungerar alltså inte utan att man slår in pinkoden.
Man behöver inte betala för bensinen i bilen. Det finns ett tankkort i alla bilarna som man får använda när man ska tanka. Man ska tanka bilen om den är under halvtank så att bilen alltid har bränsle till nästa person som ska hyra den.
När man är klar med bilen så sätter man tillbaka nyckeln och när dörrarna stängs så låses bilen.

Sandra Johansson – läser media vid John Bauer-gymnasiet i Växjö och siktar på att bli fotograf.

Bensinskatt underkänns av kvinnor

76 procent av befolkningen vill att de fossila bränslena ska minskas genom att det blir mer gynnsamt att skaffa en miljöbil än en traditionell bil.
Motståndet mot höjd bensinskatt är särskilt stort på glesbygden där bara sju procent av befolkningen anser att det är rätt sätt att komma tillrätta med klimatpåverkan från fordonssektorn.
Fler kvinnor än män säger nej till höjd bensinskatt.
– En höjning av skatten på fossila bränslen slår hårt mot befolkningen på glesbygden där man ofta är beroende av flera bilar i hushållet. Där ser man hellre att staten hjälper till att få ut fler miljöbilar på marknaden, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar, som har beställt undersökningen från Novus.

Skatteregler för miljöbilar

Arbetsgivaren sköter nedsättningen av förmånsvärdet på miljöbilar

Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned miljöbilars förmånsvärde.
Bilar som omfattas är:
elbilar, elhybridbilar och gasdrivna bilar (men ej gasol). För en sådan bil ska förmånsvärdet bestämmas till 60 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil. Nedsättning får göras med högst 16 000 kronor för helt år.
alkoholdrivna bilar. För en sådan bil ska förmånsvärdet bestämmas till 80 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil. Nedsättning får göras med högst 8 000 kronor för helt år.
Reglerna är tidsbegränsade och nedsättningen gäller till och med inkomståret 2011.

Läs mer på Skatteverket.