Miljöbilar, en definition av miljöbilar

Kraven i förordningen om miljöbilspremie säger att miljöbilar måste ha låga utsläpp av koldioxid, vara energieffektiva och ha låga utsläpp av hälsofarliga partiklar för att kallas miljöbilar.

Bränsleförbrukningen i miljöbilar måste vara låg, oavsett om bilen drivs med alternativa bränslen eller fossila:
En alternativbränslebil (FFV/flexifuelbilar, bifuel och/eller el) ska ha en bränsleförbrukning per 100 km som motsvarar högst
– 9,2 liter bensin
– 9,7 kubikmeter gas
– 37 kilowattimmar el.
Alternativbränslebilar ska främst tankas med alternativt bränsle, för att kallas miljöbilar.

Bilar som drivs med fossila bränslen kan kallas miljöbilar om utsläppen av koldioxid är max 120 g/km. För att klara kravet måste bränsleförbrukningen per 100 km vara högst
– 4,5 liter diesel
– 5,0 liter bensin.
(Observera att koldioxidkravet styr.)
För dieselmotorer finns dessutom ett partikelkrav på max 5 mg partiklar/km. I praktiken innebär det att bilar med dieselmotorer måste ha partikelfilter för att klassas som miljöbilar.

Källa: Transportstyrelsen