Miljöbilar i framtiden – vad händer då?

Biogasens klimatnytta är större än tidigare trott
Ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser

Odlade alger – framtidens energikälla?
Snabbväxande alger kan förse oss med råvara för produktion av allt från biodiesel till etanol och biogas.

Miljöklassade bränslen
Bensin, alkylatbensin, diesel, etanolblandning i bensin och diesel

Framtidens bilar kan köra sig själva
Teknik för fordon som kan köra sig själva i långa ”tåg” på motorvägarna.

Etanol orsakar skadlig ozon
Etanoldrift högre halter av marknära ozon i luften