Etanol orsakar skadlig ozon

Under vintern orsakar etanoldrift högre halter av marknära ozon i luften än bensin, enligt en studie från Stanford University.

Ozonhalterna vid marknivå (ska inte förväxlas med ozonskiktet som skyddar jorden) brukar vanligen vara lägre under vintern när det är kallt i luften, än under sommaren.

Vid användning av E85 som drivmedel ökar ozonhalterna i luften till hälsofarliga nivåer under vintertid.

Vid förbränning av E85 produceras andra typer av biprodukter än vid bensindrift. Bland annat ger E85 upphov till vissa typer av aldehyder vilka är orsaken till bildningen av det miljöfarliga marknära ozonet. Även under sommaren blir ozonhalterna blir något högre med E85 än med bensin.

Källa: IVA.se