Bensinskatt underkänns av kvinnor

76 procent av befolkningen vill att de fossila bränslena ska minskas genom att det blir mer gynnsamt att skaffa en miljöbil än en traditionell bil.
Motståndet mot höjd bensinskatt är särskilt stort på glesbygden där bara sju procent av befolkningen anser att det är rätt sätt att komma tillrätta med klimatpåverkan från fordonssektorn.
Fler kvinnor än män säger nej till höjd bensinskatt.
– En höjning av skatten på fossila bränslen slår hårt mot befolkningen på glesbygden där man ofta är beroende av flera bilar i hushållet. Där ser man hellre att staten hjälper till att få ut fler miljöbilar på marknaden, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar, som har beställt undersökningen från Novus.