Så fungerar etanolbilar

Etanolbilar kan drivas med både bensin och E85 (som består till 85% av etanol och 15% bensin).
Etanolen är samma typ av alkohol som i alkoholhaltiga drycker. Eftersom bränslet framställs av vanliga grödor såsom sockerbetor, potatis och majs i stället för fossila bränslen, anses etanolbilar vara mer miljövänliga än traditionella bensinbilar. Utsläppen av växthusgaser minskar.

Etanolbilar har en tank för både bensin och E85 och de båda bränslesorterna kan blandas hur som helst. En dator känner av den aktuella bränsleblandningen och anpassar motorn efter detta.
Under vintermånaderna innehåller E85 75% etanol och 25% bensin, eftersom det då blir lättare att starta bilen. Om det är kallare än -10°C bör du dock ha en motorvärmare eller ännu mer bensin i bränslet, för att starta lättare och därmed minska utsläppen.

Etanol innehåller mindre mängd energi än bensin och därmed kan du inte åka lika långt på en liter etanol. E85 innehåller ungefär 30% mindre energi än bensin.

Fördelar med etanolbilar

+Eftersom bränslet framställs av vanliga grödor såsom sockerbetor, potatis och majs i stället för fossila bränslen, anses etanolbilar vara mer miljövänliga än traditionella bensinbilar.
+Utsläppen av växthusgaser minskar samt att det sägs minimera slitaget på bensinmotorer.

Nackdelar med etanolbilar

Etanol innehåller mindre mängd energi än bensin och därmed kan du inte åka lika långt på en liter etanol. E85 innehåller ungefär 30% mindre energi än bensin.
-Etanoldrift orsakar högre halter av marknära ozon i luften än bensin.
-Svårstartad vid kall väderlek (motorvärmare kan krävas)
-Tätare serviceintervaller eftersom etanolen kan förorsaka skador i bränslesystemet