Luften du andas

Sedan 15-20 år tillbaka är så gott som alla bilar utrustade med ett kupéfilter. Filtret finns till för att rena luften som strömmar in i kupén – och därmed stoppa olika partiklar från att komma in i luften vi andas.

Dessa filter har olika namn beroende på tillverkare. Ibland kallas det pollenfilter eller multifilter. Vissa filter innehåller aktivt kol.

Beroende på körförhållanden, körsträcka med mera blir filtret snabbt igensatt och kan då börja mögla vilket givetvis försämrar inandningsluften, vilket i förlängningen gör att du riskerar din hälsa.

Dessa filter bör bytas en gång/år lämpligtvis vid servicen. Tyvärr missar många bilverkstäder det på grund av slarv/okunskap/filtren kan vara svåra att komma åt.